Satıcı Tarafın Avantajları

Günümüzde herkesin nakde ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç maddi sıkışıklıktan kurtulmak için olabileceği gibi, daha fazla kazanmak için yapılması gereken yatırımların bütçesini karşılamak içinde olabilir.

Nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntemlerden biride gayrimenkullerin satılması veya ipotek verilmesi sureti ile kredi kullanılmasıdır.

Gayrimenkul satışı şeklinde nakit ihtiyacının karşılanması durumunda, satıcı taraf gayrimenkulünü tamamen kaybetmiş olur. MGORE sisteminde yapılan satışlar, geri alma vaadi ile yapıldığından gayrimenkul tamamen elden çıkmış olmaz.

Gayrimenkul ipoteği şeklinde kredi kullanılması durumunda da ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan bazıları şöyledir.

* Kredi kullanacak tüzel veya gerçek kişi gelirini belgelemek zorundadır. Kullanılabilecek kredi miktarı, belgelenebilir gelir ile orantılı olduğundan, gayrimenkul değeri kadar kredi kullanamaz.  MGORE sisteminde ise sağlanan finansman gayrimenkulün değeri kadardır ve gelir belgelemeye gerek yoktur.

* Kredi vadeleri kısıtlı olduğu için, kredi ödemeleri yüksek miktarda olacak ve geri ödemeler, kredi çeken kişiyi zorlayacaktır. Bu zaman ortalama 4 yıl ( 48 ay ) kadardır. MGORE sisteminde ise kullanılacak finansmanın geri ödeme zamanı 10 yıla kadar olabileceği için geri ödemeler, kredi ödemelerine oranla daha az olacaktır. Üstelik 10 yıl sonra tekrar alacağı gayrimenkulün değeri de artacağı için zarar da etmemiş olacaktır.

* Kredi çekenler, kredi taksitlerini ödeyemediklerinde, kredi veren kuruluş, ipotek verilen gayrimenkule el koyarak gerçek değerinin çok altında satar ve açıkta kalan kredi miktarı için tekrar kredi verdiği kişinin üzerine gider. Verilen kredi tutarının işlemiş ve işleyecek olan tüm faizleri tahsil edilinceye kadar bu durum devem eder. Kredi çekenin sicili de bozulur. MGORE sistemin de satıcı taraf tüm bu olumsuzluklardan bertaraf olmuştur. Aylık geri ödemeleri yapamaz ise sadece gayrimenkulünü tamamen satmış olacaktır. Sadece artık geri alması mümkün olmayacaktır.

*Gelirini belgeleyemeyen kişiler için ise durum daha da vahimdir. Asla kredi kullanamazlar. Bu durum maalesef ki, ayaklı banka denilen ve halk arasında tefeci olarak adlandırılan kişilerin işine gelmektedir.  MGORE sistemi tefeciliği tamamen ortadan kaldırabilecek bir sistemdir. Çünkü, gayrimenkul sahiplerinin gelirini belgelemeye ihtiyaç duymaz ve satışlar çok hızlı bir şekilde olur.

Yazılım : Emlakkobi